Delatnost
U okviru redovnih aktivnosti apoteka u okviru Apoteke Bor postoji više usluga koje zaposleni pružaju zainteresovanim gradanima. Neke od njih su farmaceutske dok su druge cisto edukativnog ili savetodavnog karaktera.
Izdavanje lekova na recept
Prodaja lekova
Kao državna ustanova Apoteka Bor je najveci snabdevac Borskog okruga lekovima koji se izdaju na teret Republickog Fonda za Zdravstveno Osiguranje.
Apoteke u okviru Apoteke Bor vrše prodaju lekova prema pozitivnim propisima u farmaceutskoj delatnosti. Prema zahtevima gradana apoteke su u stanju nabaviti I uvozne preparate i lekove, kao i lekove koji su pod posebnim režimom upotrebe a kojima je dozvoljena upotreba i trgovina.
Društvena odgovornost
Apotekar Bor zapocela je sopstvenu akciju koja za cilj ima povecanje nataleiteta na teritoriji Borskog okroga. Svi preparati, bilo da su u pitanju lekovi, pomocna lekovita sredstva, kozmetika za majke I decu kao I širok asortiman hrane za decu I odojcad plasira se na tržište vrlo cesto po nabavnim cenama kroz razne vidove akcijskih prodaja, kako bi se pomoglo mladima da se odluce za podizanje novih naraštaja
Pružanje farmaceutskih saveta
Zaposleni u apotekama pomažu gradanima dajuci bespatne savete  kako u oblasti izbora lekova, njihove pravilne upotrebe tako i promovisanjem novih naucnih i strucnih oblasti iz farmacije. Apoteka Bor želi da vas informiše o nacinu kako da prevazidete i rešite manje zdravstvene probleme. Ukazivanjem vašeg problema diplomiranom farmaceutu u bilo kojoj našoj apoteci možete dobiti kompetentan i strucan savet kao i najadekvatniji izbor preparata, pomocnog lekovitog sredstva ili leka koji možete kupiti bez recepta. Sigurno i sa poverenjem prepustite izbor strucnom licu - farmaceutu koji ce vam pomoci da narušeno zdravstveno stanje sanirate sami kod kuce.
Vaš farmaceut ...
..poseduje znanje i neophodno iskustvo da vam pomogne da ispravno i sigurno odaberete i koristite lekove. Takodje, može da vam ponudi svoje znanje u rešavanju niza drugih potreba, kao što su saveti kod upotrebe dijeta, nacina za odvikavanje od pušenja, saveti i uputstva kako da se izborite sa hronicnim stanjima kao što su astma i dijabetes, da vam preporuci testove za trudnocu ili detekciju upotrebe opijatnih sredstava.
Privatnost
Svaki podatak koji date farmaceutu je apsolutno poverljiv. Za akutne i hronicne bolesti prvo se obratite vašem lekaru, a aza manje zdravstvene probleme sa punim poverenjem obratite se farmaceutu u vašoj apoteci. Pod manjim zdravstvenim problemima smatraju se oni koji ne ugrožavaju ozboljno vaše zdravlje, a cesto se zbog njih ne osecate dobro usled neprijatnih simptoma koje izazivaju.
Dostupnost
Zaposleni u Apoteci Bor trude se maksimalno da priblize svoje usluge pacijentima i van urbanih sredina u selima koja vrlo cesto u zimskim uslovima budu odsecena od sveta i po vise nedelja, iz tog razloga u okviru Ustanove egzistira i radi 22 apoteke, ogranka i stanice.
Humanost
Apoteka Bor je uvek nesebicno bila inicijator ili ucesnik mnogih humanitarnih akcija. Velika humanost zaposlenih se pokazala i kroz razne organizovane akcije gde je Apoteka Bor zajedno sa svojim prijateljima iz sveta farmacije, pomagala i kod poslednjih nemilih poplava koje su pogodile nasu zemlju u 2014. godini.
Proizvodnja kozmetickih preparata- pomada
INFO centar
030/444-135 apobor2@open.telekom.rs