Pripravnost slu?ba ITP-a
AKTIVNI U SLU?BI IKT-a za mesec 2016.g.
RBr DATUM PRIPRAVNO LICE
1    
2    
3  
4