Korisni linkovi
REPUBLICKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

Web sajt Republickog zavoda za zdrastveno osiguranje-na ovoj lokaciji nacicete sve relevantne informacije vezane za pravni okvir  kojim se regulišu prava na zdrastvenu zaštitu pa samim tim i pozitivna i negativna lista lekova,  participacije kao i sve druge informacije vezane za zdrastveno osiguranje
MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Web sajt ministarstva zdravlja republike Srbije, - na ovoj lokaciji možete pronaci relevantne informacije kojima se reguliše zdrastvena zaštita gradana republike Srbije.
BATUT

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut” Naucna i obrazovna institucija iz oblasti preventivnih grana medicine.
HEMOFARM

Najveci domaci proizvodac lekova I pomocnog lekovitog materjala. Neobicno dobar web sajt na kome možete pronaci uputstva za sve lekove ovog proizvodaca
ZDRAVLjE

Kompanija ''Zdravlje'' Actavis iz Leskovca jedna je od vodecih farmaceutskih kompanija sa dugom tradicijom u proizvodnji lekova. Osnovana je 1953. godine.
GALENIKA

Farmaceutska kompanija sa preko 60 godina tradicije. Renomirani domaci proizvodac lekova na cijem sajtu možete pronaci informacije o odgovarajucim lekovima za treturanje neke bolesti.
EXTREME
Firma Extreme d.o.o. osnovana je 1996. godine. Na samom pocetku jedna od osnovnih aktivnosti naše firme bio je posao distribucije kompjuterskih programa i pružanja korisnicke podrške. Steceno iskustvo bilo je veoma znacajno za nastavak našeg rada, uspešnost u komunikaciji sa klijentima i zadovoljenje njihovih potreba.